Nasza wiertnica

Oferta na wykonanie odwiertów pionowych jako dolnego źródła ciepła

Geotag spółka z o.o.
ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław
NIP: 898-19-45-128, REGON: 932286124, kapitał zakładowy: 820000 zł, KRS: 126067